Mistři v programování na #hovnokod

Takhle se dá generovat xls...ale já nerozumím řeči vašeho kmene

      _Radek.AppendLine("\trowd\trgaph150\trrh300\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx1200\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx3500\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx7500\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx9400\clvertalc ")

Anonymous,

ten kód sem ani nemůžu poslat celej, protože tam jsou hardcoděný hesla...

			Dim strHtml As String = sb.ToString()
			strHtml = strHtml.Replace("class=""divDetail""", "style=""margin-bottom: 16px; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif; color: #2a2a2a""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""divDetailObrazek""", "style="" float: left; margin-right: 12px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""divDetailInformace""", "style=""margin-left: 360px; line-height: 20px;margin-bottom: 16px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""pSeda""", "style=""border-bottom: solid 1px #ffffff; padding: 8px 12px 8px 12px; background-color: #f1f1f1; margin-bottom: 1px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""spanTh""", "style=""float:left""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""spanTd""", "style="" display: block; margin-left: 120px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""pSeda moje""", "style=""border-bottom: solid 1px #ffffff; padding: 8px 12px 8px 12px; background-color: #ffefc3""")
			strHtml = strHtml.Replace("<p>", "<p style=""border-bottom: solid 1px #ffffff; padding: 8px 12px 8px 12px"">")
			strHtml = strHtml.Replace("<h1>", "<p style=""color: #2a2a2a; font-weight: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; padding: 0px; margin: 0px 0px 14px 0px"">")
			Return strHtml

Anonymous,

Public Function CheckForError(ByVal sRes1 As String, ByVal sRes2 As String, Optional ByVal sRes3 As String = "", Optional ByVal sRes4 As String = "", Optional ByVal sRes5 As String = "", Optional ByVal sRes6 As String = "", Optional ByVal sRes7 As String = "", Optional ByVal sRes8 As String = "", Optional ByVal sRes9 As String = "", Optional ByVal sRes10 As String = "", Optional ByVal sRes11 As String = "") As Boolean
      Dim bRes As Boolean = True
      If Not CheckForError(sRes1) Then
        If Not CheckForError(sRes2) Then
          If Not CheckForError(sRes3) Then
            If Not CheckForError(sRes4) Then
              If Not CheckForError(sRes5) Then
                If Not CheckForError(sRes6) Then
                  If Not CheckForError(sRes7) Then
                    If Not CheckForError(sRes8) Then
                      If Not CheckForError(sRes9) Then
                        If Not CheckForError(sRes10) Then
                          If Not CheckForError(sRes11) Then
                            bRes = False
                          End If
                        End If
                      End If
                    End If
                  End If
                End If
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If

      Return bRes
    End Function

HovnoKod,

Hacker Proof Boolean

if var = true then
  doThings()
else if var = false then
  doOtherThings()
else
  MsgBox("omfg haxor alert")
  End --terminate program
end if

HovnoKod,

Elegantní řadicí algoritmus pro nahrané skóre ze hry Had. PS: Sladké začátky.

If a > a11 Then
Label6.Caption = Label5
Label5.Caption = Label4
Label4.Caption = Label3
Label3.Caption = Label2
Label2.Caption = Label1
a66 = a55
a55 = a44
a44 = a33
a33 = a22
a22 = a11
a6 = a5
a5 = a4
a4 = a3
a3 = a2
a2 = a1
a11 = a
a1 = a
Label1.Caption = a1
Name6.Caption = Name5
Name5.Caption = Name4
Name4.Caption = Name3
Name3.Caption = Name2
Name2.Caption = Name1
n6 = n5
n5 = n4
n4 = n3
n3 = n2
n2 = n1
Prompt = "Napište prosím svoje jméno."
n1 = InputBox$(Prompt)
Name1.Caption = n1
ElseIf a <= a11 And a > a22 Then
Label6.Caption = Label5
Label5.Caption = Label4
Label4.Caption = Label3
Label3.Caption = Label2
a6 = a5
a5 = a4
a4 = a3
a3 = a2
a66 = a55
a55 = a44
a44 = a33
a33 = a22
a22 = a
a2 = a
Label2.Caption = a2
Name6.Caption = Name5
Name5.Caption = Name4
Name4.Caption = Name3
Name3.Caption = Name2
n6 = n5
n5 = n4
n4 = n3
n3 = n2
Prompt = "Napište prosím svoje jméno."
n2 = InputBox$(Prompt)
Name2.Caption = n2
ElseIf a <= a22 And a > a33 Then
...
ElseIf a <= a33 And a > a44 Then
...
ElseIf a <= a44 And a > a55 Then
...
ElseIf a <= a5 And a > a66 Then
a66 = a
a6 = a
Label6.Caption = a6
Prompt = "Napište prosím svoje jméno."
n6 = InputBox$(Prompt)
Name6.Caption = n6
End If

Anonymous,