Mistři v programování na #hovnokod

Jak se zjišťuje při vyúčtování, zda se jedná o zahraniční subjekt? Tomu se říká dokonalý návrh databáze

SELECT * FROM t_slevy_poznamky WHERE id_akce = $ident AND (
LOWER(poznamka) = LOWER('Slovenský subjekt') 
OR 
LOWER(poznamka) = LOWER('Zahraniční subjekt mimo SR ale v EU')
)

Vít Ledvinka,

SELECT
  CAST(
    '0' AS VARCHAR(256)
  ) AS "HourId",
  CAST(
    '00' AS VARCHAR(256)
  ) AS "HourId_Sort"
UNION ALL SELECT
  '1',
  '01'
UNION ALL SELECT
  '2',
  '02'
UNION ALL SELECT
  '3',
  '03'
UNION ALL SELECT
  '4',
  '04'
UNION ALL SELECT
  '5',
  '05'
UNION ALL SELECT
  '6',
  '06'
UNION ALL SELECT
  '7',
  '07'
UNION ALL SELECT
  '8',
  '08'
UNION ALL SELECT
  '9',
  '09'
UNION ALL SELECT
  '10',
  '10'
UNION ALL SELECT
  '11',
  '11'
UNION ALL SELECT
  '12',
  '12'
UNION ALL SELECT
  '13',
  '13'
UNION ALL SELECT
  '14',
  '14'
UNION ALL SELECT
  '15',
  '15'
UNION ALL SELECT
  '16',
  '16'
UNION ALL SELECT
  '17',
  '17'
UNION ALL SELECT
  '18',
  '18'
UNION ALL SELECT
  '19',
  '19'
UNION ALL SELECT
  '20',
  '20'
UNION ALL SELECT
  '21',
  '21'
UNION ALL SELECT
  '22',
  '22'
UNION ALL SELECT
  '23',
  '23';

Anonymous,

Jeden pěkný GROUP BY v kódu, fakt lahoda. Tečky jsem tam dal já, nemusím zveřejňovat všechno.

SELECT .....................
GROUP BY case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 0 
         when SU in (111,112)     then 111 
         when SU>112          then 113 
         when SU=-5          then -5
         when SU=-3          then -3
       end,
 case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 110 
      when SU in (111,112)     then 112
      when SU>112          then 999
      when SU=-5          then -5
      when SU=-3          then -3
    end,
 case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 'pro smlouvy.....'
        when SU in (111,112)     then 'pro smlouvy se .........'
        when SU>112          then 'pro smlouvy se SÚ V....................'
        when SU=-5          then 'pro smlouvy s BSP'
        when SU=-3          then 'pro úvěry .............'
     end,
 case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 2 --plati pro min. KodSmlUjednani
         when SU in (111,112)     then 3 
         when SU>112          then 4 
         when SU=-5          then 5
         when SU=-3          then 1
  end
 order by Poradi


Anonymous,

Ať žije operátor IN!

SELECT * FROM clanky WHERE ((Zdroj='142')or(Zdroj='48')or(Zdroj='95')or(Zdroj='96')or(Zdroj='97')or(Zdroj='98')or(Zdroj='99')or(Zdroj='100')or(Zdroj='101')) ORDER BY Pridano DESC LIMIT $limmit

Jiří Vích,

create function is_numeric (
	@a varchar(100)
) returns int as begin
	declare @retval int
	set @a = replace(@a, '0', '')
	set @a = replace(@a, '1', '')
	set @a = replace(@a, '2', '')
	set @a = replace(@a, '3', '')
	set @a = replace(@a, '4', '')
	set @a = replace(@a, '5', '')
	set @a = replace(@a, '6', '')
	set @a = replace(@a, '7', '')
	set @a = replace(@a, '8', '')
	set @a = replace(@a, '9', '')
	set @a = replace(@a, '.', '')
	if len(rtrim(ltrim(@a))) > 0 set @retval = 0
	else set @retval = 1
	return @retval
end

HovnoKod,