Mistři v programování na #hovnokod

celé zle (PP)

SELECT   (
        SELECT   TO_CHAR(HeadersID) HeadersID 
        FROM    datapt_eng_vw a
        WHERE    a.datapoint_id = b.COLUMN_VALUE
      ) headerId,
      (
        SELECT   TO_CHAR(DATAPT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YY HH:MI:SS.ff3 AM') 
        FROM    datapt_eng_vw a
        WHERE    a.datapoint_id = b.column_value
      ) tdateForOrder, 
      (
        SELECT   DATAPT_TIMESTAMP
        FROM    datapt_eng_vw a
        WHERE    a.datapoint_id = b.column_value
      ) DATAPT_TIMESTAMP
FROM    TABLE(CAST (PKG_TDS_ENG.GET_SESSION_DATAPOINTS() AS TBL_DATAPOINT_SKEY)) b 
ORDER BY  DATAPT_TIMESTAMP desc;

Anonymous,

Kdyz uz mi posilate SELECT dotaz, tak pokud mozno funkcni... Pro Ty, co nenasli hned chybu, tak si zvetste pismo nebo pouzijte lupu.

select * from objednavky
where cislo_objednavky = '12345678’;

Anonymous,


Sme Ki,

Aneb jak se dela JOIN v praxi.

SELECT *
FROM table1 a, table2 b, table3 c 
WHERE a.sha256 = b.sha256 AND status = 3 or 2
GROUP BY a.sha256
LIMIT 0, 100

Anonymous,

Ještěže existují subselecty a lze s nimi získávat data dříve nevídaným způsobem.

SELECT count(*) WHERE  (select top 1 mo_osoba.ind_gastro FROM mo_osoba WITH (NOLOCK) WHERE mo_osoba.id_mo_osoba = 2606) = '1'

Anonymous,