Mistři v programování na #hovnokod

Kdyz uz mi posilate SELECT dotaz, tak pokud mozno funkcni... Pro Ty, co nenasli hned chybu, tak si zvetste pismo nebo pouzijte lupu.

select * from objednavky
where cislo_objednavky = '12345678’;

Anonymous,


Sme Ki,

Aneb jak se dela JOIN v praxi.

SELECT *
FROM table1 a, table2 b, table3 c 
WHERE a.sha256 = b.sha256 AND status = 3 or 2
GROUP BY a.sha256
LIMIT 0, 100

Anonymous,

Ještěže existují subselecty a lze s nimi získávat data dříve nevídaným způsobem.

SELECT count(*) WHERE  (select top 1 mo_osoba.ind_gastro FROM mo_osoba WITH (NOLOCK) WHERE mo_osoba.id_mo_osoba = 2606) = '1'

Anonymous,

Produkcni kod. A pak se divi, ze je to pomale...

-- Delete User Log
DECLARE @intIdentityLog  as Int
DECLARE curTrans CURSOR
LOCAL FORWARD_ONLY
FOR SELECT
    UserLog_intIdentity
FROM tblUser_Log
WHERE UserLog_dtmDateRec BETWEEN @DateToPurge AND @dtmRetainAfter

OPEN  curTrans
FETCH NEXT FROM curTrans
INTO  @intIdentityLog
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @Processed = 'Y'
    IF @intTestMode<> 'Y'
    BEGIN
       DELETE FROM tblUser_Log
       WHERE CURRENT OF curTrans
    END
    ELSE
    BEGIN
       PRINT 'ULOGI : ' + CAST (@intIdentityLog AS varchar(10))
    END

    FETCH NEXT FROM curTrans INTO @intIdentityLog
END

CLOSE curTrans
DEALLOCATE curTrans

Lukáš Navrátil,