Mistři v programování na #hovnokod


Anonymous,

#Napiste pseudokod, ktery invertuje radky, napr. "abc" -> "cba"

"abc".split("").reverse.join("").to_pseudocode

Anonymous,

Vskutku. Uh...

# converts some times to integers (errr, floats in strings, uh)
[:Application_Delay, :Handling_Time].each do |f|
 value = row[f]
 next if not value
 matches = value.match(/^(\d\d?):(\d\d?):(\d\d?)$/)

 if not matches
  row[f] = nil
  STDOUT.write('X')
  next
 else
  value = matches[1].to_i * 60 * 60 + matches[2].to_i * 60 + matches[3].to_i
  value = value.to_f.to_s
  value.gsub! '.', ','
  row[f] = value
 end
end

Anonymous,

jak snadno nevykreslit zbytečné divy

<div class="row my-class" style="<% if !can? :apply, event %>background-color: white; padding: 0;<% end %>">
 <div class="large-4 columns">
   <% if can? :apply, event %>
...
   <% end %>
 </div>
</div>

Pavel Slabý,


Anonymous,