Mistři v programování na #hovnokod

Treba ludom pomahat. :)

  - Unfortunately, Microsoft has added a clever new
  - "feature" to Internet Explorer. If the text of
  - an error's message is "too small", specifically
  - less than 512 bytes, Internet Explorer returns
  - its own error message. You can turn that off,
  - but it's pretty tricky to find switch called
  - "smart error messages". That means, of course,
  - that short error messages are censored by default.
  - IIS always returns error messages that are long
  - enough to make Internet Explorer happy. The
  - workaround is pretty simple: pad the error
  - message with a big comment like this to push it
  - over the five hundred and twelve bytes minimum.
  - Of course, that's exactly what you're reading
  - right now.

Henry Mickiewitz,

Dejte tam nějaké chybové hlášení aby bylo jasné o co jde...

if (response == null) {
  return Response.status(Status.BAD_REQUEST).entity("Nefunguje to").build();
}

Martin Schayna,

Kus kódu, který napravoval chybu v níže volané knihovně, která původně pracovala jen s DIČ. Když se proces změnil, v tomto atributu se začalo posílat IČO, ale protože rekompilace všeho by byla příliš náročná, opravily si to jen volající funkce tam, kde se IČO používalo (což bylo jen na pár místech). Každopádně programátor na chvíli stal se filozofem:)

/* Tohle je vlastnost.. Teda schizofrenie. Je to neco, co neni. */
caller.setIco(p.getDic());

Anonymous,

Výjmečné zadání

Zadání úkolu
"Buď je špatně zvolen formulář pro editaci, tzn. jedná se o akreditaci ručně zadanou a pak by se měl otevřít jiný formulář?"

Anonymous,

Hippokratova přísaha pro prográmatory

- nikdy nenapiš v programu ani řádek, kterému by mohl někdo jiný porozumět
- ty nejjednodušší řádky programu změň tak, aby vypadaly značně složitě. Používej názvy bránící intuitivnímu porozumění. Nikdy nepiš a=b, ale spíše něco ve tvaru AlphaNode-Semaphore= *(int)(&(unsigned long)(BetaFrameNodeFarm))
- rychlé algoritmy naprogramuj pomalu
- nepoužívej přímé odkazy. Všechno utop v makrech, makra utop v include souborech a na tyto soubory odkazuj nepřímo z jiných include souborů. Pak použij makra na odkaz na tyto soubory.
- nikdy nepiš komentář, který by pomohl jiným při porozumění tvému programu. Když porozumí, tak tě nebudou potřebovat
- nikdy nearchivuj všechny zdrojové soubory potřebné k sestavení běhuschopného programu. Schovej si vždy aspoň něco na svůj disk. Když si budou moci vytvořit běhuschopný program sami, tak tě nebudou potřebovat.
- nikdy neprogramuj funkci tak, aby vracela přímo hodnotu. Všechny funkce musí vracet ukazatel na nějakou strukturu, která obsahuje ukazatel na návratovou hodnotu.
- nikdy nediskutuj problémy v konkrétních pojmech a rysech. Mluv vždy abstraktně a mlhavě. Když budou rozumět, tak tě nebudou potřebovat
- nikdy nedokončuj projekty včas. Když to uděláš tak si budou myslet, že je to příliš jednoduché a můžou to dát udělat komukoliv jinému.
- když tě někdo zastaví s otázkou, tak mluv celou věčnost, ale nikdy otázku nezodpověz. Když budou mít všechny odpovědi, tak tě nebudou potřebovat.
- ke všem větám přidej hodně odborných výrazů, ať vidí, že sami by takovým věcěm nerozuměli. Když tě pozve někdo na oběd, tak řekni: "nemůžu, protože můj RISC s OSI/TCP/IP klientem se už spojil přes BIBUS VMS VAX s SMTP a posílá SNMP dotazy v paketech UDP k přenosu na SUN 4/280 NFS 4.3 BSD s RPC/XDR, release 3.5 a tak nám pomáhá s ONC."
- nikdy neuklízej svou kancelář a už vůbec nikdy nazahazuj staré výpisy!
- na chodbě nikoho nezdrav. Nikomu neříkej přímo jménem. Když už na někoho musíš mluvit, tak zamumlej jiné jméno než jeho. Dělej dojem neznáma právě předstíráním soustředění se na velice složitou práci.
- nikdy si neoblíkej košili, která se by se hodila k tvým kalhotům. Když to jde, tak si dej pomačkané kraťasy. Nikdy si nestrkej košili do kalhot naprosto perfektně. Zapínej si i knoflíček u límce, ale kravatu si nedávej. Toto naprosto podpoří tvůj obraz "pracanta".

Henry Mickiewitz,