Mistři v programování na #hovnokod

Luki je kokot

x = 0
print("\n")
meno = (input("Tvoje meno: "))
print("\n")
while x < 1:
  print('Ahoj '+str(meno)+' vidím, že ťa zaujíma veľkosť Lukiho čuraka')
  print("\n")
  a = input("(ano/nie)\n: ")
  print("\n")
  if a == ("ano") :
    print("###############################")
    print('# Veľkosť Lukiho čuraka = 0cm #')
    print("###############################")
    print("\n")
    a = input ("Ešte raz ? (ano/nie) \n: ")
    print("\n")
    if a == ("ano"):
      x = 0
    elif a == ("nie"):
      x += 1
    else:
      print ("Prečo ? ... prečo ?")
      x += 1
  elif a == ("nie"):
    print("###########################")
    print("# Luki aj tak žiaden nemá #")
    print("###########################")
    print("\n")
    a = input ("Ešte raz ? \n(ano/nie) \n: ")
    print("\n")
    if a == ("ano"):
      x = 0
    elif a == ("nie"):
      x += 1
    else:
      print ("Prečo ? ... prečo ?")
      x += 1
  else:
    print("Si kokot ?\n")
    a = input("(ano/nie) ? \n: ")
    if a == ("ano"):
      x += 1
    elif a == ("nie"):
      x += 1
    else:
      print ("Prečo ? ... prečo ?")
      x += 1


Matej1237,

Vytiahnute z ExaBGP githubu

now = time.time()
while True and time.time() < now + 5:
	line = sys.stdin.readline().strip()
	if not line or 'shutdown' in line:
		break

Anonymous,


Anonymous,

def validate(timeinstr):
  if timeinstr:
    timeinstr = timeinstr.split(':')
    if len(timeinstr) != 2:
      return 0, 0
    hour = int(timeinstr[0])
    minute = int(timeinstr[1])
    if (hour < 0) or (hour > 23):
      return 0, 0
    if (minute < 0) or (minute > 59):
      return 0, 0
    return hour, minute
  return 0, 0

Anonymous,

def IsEven(num):
  i = 2
  while i < 2147483647:
    if i == num:
      print "The number is even"
      i += 2
      return
  print "The number is false"
  return

Anonymous,