Mistři v programování na #hovnokod

#FIITSTU

if((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 4] == 1)):                    #kontrola ci sa dane auto pohybuje horizontalne(1) alebo vertikalne(2), toto sa stane ak sa auto pohybuje doprava/dolava


              if(pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 1] == 2 ):          #ak sa dlzka auta = 2
                        # skusanie ci sa auto vobec takto moze posunut ci nenarazi do ineho auta alebo do steny, skusanie vsetkych aut
                  if(pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 4] == 1):     #ak je skusobne auto naklonene vodorovne
                    if(pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 1] == 2 ):   #ak sa dlzka skusobneho auta = 2

                      if(       #kontrola ci nenerazi
                        ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and (pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3]))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1) == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3]))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and (pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] == (pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1)))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1) == (pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3]+ 1)))
                      ):
                        zrazka = 1
                        break
                    elif(      #akdlzka skusobneho je 3, kontrola ci nenarazi
                        ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and (pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3]))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1) == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3]))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and (pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] == (pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1)))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1) == (pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3]+ 1)))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and (pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] == (pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 2)))
                      or ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2] == pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 2]) and ((pole[cisloauta*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 1) == (pole[skusobneauto*5 + pocetaut*hlbka*5 + 3] + 2)))
                      ):
                      zrazka = 1
                      break


                  

Anonymous,

len tak...

def random_generator_key(size_of_key):
  random_number = secrets.randbelow(30000000000000000) ########len tak teraz neries

  k = sha3.keccak_512()
  k.update(bytes(random_number))

return k.hexdigest()

Anonymous,

def roll_dice():
  for i in range(1):
    if i == 6:
      print("6")
      return(random.randint(1,6))
    else:
      return(random.randint(1,6))
  print("166")
    
def analyse_rolls(count):
  total = 0
  sum_throws = 0
  while sum_throws < count:
    throw = random.randint(1,6)
    total +=1
  for i in range(len(count)):
    total += count[i]
  return (total /len(count)), (total)

Anonymous,

Decrypted: vypis obsahu adresare...

import os
file_list=open("list_file.txt","w")
for file in os.listdir('.'):
  file+="\n"
  file_list.write(file)
file_list.close()

file_list = open("list_file.txt", "r")
for line in file_list:
print(line)

Anonymous,

Jsem ve složce A. Je cesta k A rovna cestě ke scriptu? Změn cestu na A (i když už jsem v ní), v opačném případě, mě přesuň do cesty ke scriptu (i když už jsem v ní).

  if os.getcwd() != script_path:
    os.chdir(os.getcwd())
  else:
    os.chdir(script_path)

Anonymous,