Mistři v programování na #hovnokod

Při probírání funkce date() zrovna autor chyběl. Nebo si hrál pod lavicí.

$mesic_dni=array("",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
if (($rok % 4) == 0){$mesic_dni['2']=29;} //prestupny rok...

Profesor Qwertius,

Odstrašující případ prasáren jedné nejmenované české firmy...

//FUNKCE PRO PRACI S CASEM A DATUMEM

//*********************************************************************************************************//

// Prevod data ve formatu 'yyyy-mm-dd' na 'dd.mm.rrrr'
// @param datum Datum k prevodu
// @return Prevedene datum 
function Date2CZDate($dateTime)
{
  $date = substr($dateTime, 0, 10);

  if (preg_match("/^([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})$/", $date, $x)) {
    $x[3] = IntVal($x[3]); //orezani pocateni "0" - den
    $x[2] = IntVal($x[2]); //orezani pocateni "0" - mesic
    $ret = "$x[3].$x[2].$x[1]";
  } else {
    $ret = "";
  }

  return $ret;
}

//*********************************************************************************************************//

/**
 * Vrati zadany cas v sekundach od 1.1.1970. Pokud neni zadany ("") vrati aktualni cas
 * @param dateTime Datum&cas pro prevedeni
 * @return Vrati cas
 */

function DateTime2Secs($dateTime = "")
{
  if ($dateTime == "") {
    return Time();
  } //neni nic zadano, vrat aktualni cas

  $status = preg_match('/^([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2}) ([0-9]{2}):([0-9]{2}):([0-9]{2})$/', $dateTime, $x);
  $pom = MkTime($x[4], $x[5], $x[6], $x[2], $x[3], $x[1]);

  if ($status == true) {
    return $pom;
  } //vrat spocitany cas
  else {
    return 0;
  } //chyba
}

//*********************************************************************************************************//
/**
 * Vrati vek dle zadaneho narozeni
 * @param birthday Datum narozeni
 * @return Vek dle zadaneho narozeni
 */

function getAge($birthday)
{
  $result = preg_match('/([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})/', $birthday, $regs);

  if (!$result) {
    return false;
  } //nespravne zadani

  $age = date("Y") - $regs[1];

  if ($regs[2] > date("m")) {
    $age--;
  } elseif ($regs[2] == date("m")) {
    if ($regs[3] > date("d")) {
      $age--;
    }
  }

  return $age;
}

Anonymous,

Proč nenaházet do kódu zbytečné ternární operátory... (vždy se to používá pouze jako boolean)

$isVendor = ($vendorId !== $db->data['customer_id']) ? 1 : 0;

Anonymous,

Bez komentáře

<?php
/**
 * This file is part of the Nette Framework (https://nette.org)
 * Copyright (c) 2004 David Grudl (https://davidgrudl.com)
 */
declare(strict_types=1);
namespace Nette;
/**
 * Framework version.
 */
class Framework
{
	const NAME = 'Nette Framework',
		VERSION = '3.0',
		VERSION_ID = 30000,
		REVISION = '';
}

Anonymous,


Anonymous,