Mistři v programování na #hovnokod


Anonymous,

Co kdyby > nevracelo boolean? Člověk nikdy neví

$rebate = ($db_Result->data[0] > 0) ? true : false;

Anonymous,

Vždy som mal radšej Linuxi ako "Okná" :3

public static function spracuj($vstup)
{
  $vstup = str_replace("\r", "", $vstup); // Bugfix kvôli SKURVENÝM OKNÁM!!!!
  $riadky = explode("\n",$vstup);
  $vystup = null;

  // Vymazanie prazdneho prvého a posledného riadku (ak sú prázdne)
  if(empty($riadky[0]))        unset($riadky[0]);
  if(empty($riadky[count($riadky)])) unset($riadky[count($riadky)]);

...

Anonymous,

trim je zrejme malo sofistikovany

private static function checkWhitespaces(string $argument): void
	{
		$charlist = preg_quote(" \t\n\r\0\x0B\xC2\xA0", '#');
		preg_replace('#^[' . $charlist . ']+|[' . $charlist . ']+\z#u', '', $argument);
		if ($argument !== preg_replace('#^[' . $charlist . ']+|[' . $charlist . ']+\z#u', '', $argument)) {
			throw new \InvalidArgumentException('Argument starts or ends with whitespace.');
		}
	}

Anonymous,

Prý to háže error 500....Opravdu nevim proč :D :D :D

 <?php
$photo = $data[$x][gallery][0][big];
if ($photo=null) {
    $photo = img/noPhoto.png;


else {
      $photo = $photo;


 echo " $photo";

                   }
 }
endif;
?>

Anonymous,