Mistři v programování na #hovnokod

Aneb kdyz vam metoda vraci string v new misto objektu

Can't locate object method "add_method" via package "RPC::XML::Server::new: Unable to create HTTP::Daemon object" (perhaps you forgot to load "RPC::XML::Server::new: Unable to create HTTP::Daemon object"?) at OCFsim.pm line 21.

Michal Konečný,


Anonymous,

Komentář bude přítomen jen při splnění podmínek

  if ($WSB_ENABLED == 1)
  {  
    if ($interactiontype ne 'push')
    {  
#      print  Tr([td(['Quality of Service in seconds', ' ' .
#              textfield(-name=>'qos',
#                   -value=>$qos,
#                   -size=>'4')])]);
    }  
  } 

Anonymous,

Tohle jsme nasli v nastroji pro prohledavani maillogu :)

 ($#ARGV>0) && ($logfile=$ARGV[1]);

# HYPER MEGA NASTY HACK - due to idiocy and kretenism of the original programmer
# of this megashit! Bastard!

 if($logfile =~ /maillog.0.gz$/){
  $logfile = "/var/log/mail.log.1";
 } elsif($logfile =~ /maillog.([0-9]+).gz$/){
  my $ln = $1 + 1;
  $logfile = "/var/log/mail.log.".$ln.".gz";
 }

# END OF HYPER SUPER DAMN HACK

 foreach($logfile) {

Anonymous,

    open (FILE, $HOSTS_FILE);
    while (<FILE>) {
        chomp;
        my ($key, $val) = split /=/;
        $hash{$key} .= exists $hash{$key} ? "$val" : $val;
    }
    close (FILE);

Anonymous,