Mistři v programování na #hovnokod

Neřešte co to dělá, rozjímejte nad komentářem..

--[[
If it was hard to write, it should be hard to read, but I'll add a small hint
about what it does anyway, to spoil the challenge.

So, take the provided restrict option. If it is not there, fall back to guessing
from the current URI of the script. However, take only the protocol and host
part and convert it into a pattern (without anchors, they are added during
the match).
]]

local restrict = extra.restrict or script_uri:match('^[^:]+:/*[^/]+'):gsub('[%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?]', '%%%0') .. "/.*"

Anonymous,

.htaccess

RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2&2=$3 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2&2=$3&3=$4 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2&2=$3&3=$4&4=$5 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2&2=$3&3=$4&4=$5&5=$6 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2&2=$3&3=$4&4=$5&5=$6&6=$7 [L,QSA]
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/([A-Za-z0-9-_]+)/?$ index.php?0=$1&1=$2&2=$3&3=$4&4=$5&5=$6&6=$7&7=$8 [L,QSA]

Anonymous,


Anonymous,

Unikátní vývojový proces aneb co jsme zapoměli....

Mějme aplikaci. Ta má frontend a backend. Ty spolu spolupracují. 
Architektura napíše změnu v frontendu i v backendu.
Vývojáři naprogramují frontendovou část.
Testeři začnou testovat, reportují chyby a moc toho nefunguje.....

Anonymous,

Swift

class StringBool {
	var majorString: String
	
	init(majorString: String) {
		self.majorString = majorString
	}
	
	public func isMajorStringTrue() -> Bool? {
		if majorString == "yes" ||  majorString == "Yes" || majorString == "YES"  {
			return true
		} else if majorString == "no" ||  majorString == "No" || majorString == "NO" {
			return false 
		} else {
			return nil 
		}
}

Filip Bulda Bulander,