Mistři v programování na #hovnokod

Nechápu, co to nabralo personalní oddělení za testery. Ale asi by jim někdo měl vysvětlit, že screenshot obrazovky není třeba dělat mobilem.

---

Anonymous,


Anonymous,

Open source vývoj jedné nejmenované hry. Soubor lib_machines.dm už sice není mezi námi, ale tento krásný komentář zůstal zachován v nové, zrefactorované verzi.

/*
In reply to this set of comments on lib_machines.dm:
// TODO: Make this an actual /obj/machinery/computer that can be crafted from circuit boards and such
// It is August 22nd, 2012... This TODO has already been here for months.. I wonder how long it'll last before someone does something about it.
The answer was five and a half years -ZeroBits
*/

Anonymous,

Plně funkční křížová validace datumu narození a rodného čísla. Kdo to nevidí hned, tak si porovná datumy v požadavku a odpovědi.

<data>

  <validace_request>
    <rodne_cislo>366208NNN</rodne_cislo>
    <datum_narozeni>08.12.1936</datum_narozeni>
  </validace_request>
  
  <validace_response>
    <chybovy_kod>Rodne cislo (366208NNN) neodpovida datumu narozeni (07.12.1936)</chybovy_kod>
  </validace_response>

</data>

Anonymous,

Trideni v konstantnim case (Scala variant).

import java.util.{Timer,TimerTask}
object SleepSort extends App {
 val timer = new Timer
 def delay(f: () => Unit, n: Long) = {
  timer.schedule(new TimerTask() {
   def run = f()
  }, n)
 }
 def sleepSort(a: Array[Int]) = {
  for (i <- a) delay(() => println(i), i)
 }
 sleepSort(Array(531,112,43,355,911,299,24))
 delay(() => timer.cancel(), 1000)
}

David Strupl,