Mistři v programování na #hovnokod


Anonymous,

Občas člověk najde takovouto konstrukci. Autor by opravdu měl dělat něco jiného. Hlavně škodit na jiném projektu.

if ($(this).css("border-bottom-color") == 'rgb(0, 128, 0)') {
	$("div#tilesSchema" + i).show();
}

Anonymous,

function getRowCellOverallUtilization(dailyResourcesReport) {
  // round utilization with respect to two decimal digits
  const roundedUtilization = Math.round(dailyResourcesReport.total.utilization * 100) / 100
  const utilizationPercentages = roundedUtilization
  return utilizationPercentages
}

Anonymous,

export function arePasswordsSame(password, passwordconfirm) {
  const notSamePasswords = passwordconfirm !== password
  if (notSamePasswords) {
    return false
  } else return true
}

Anonymous,


Anonymous,