Mistři v programování na #hovnokod

V jednom systéme na rezerváciu obedov

       switch (oJazykAplikace.value) {
          case "en":
          case "en-GB":
            datum = oDate.getDate() + "/" + mesic + "/" + oDate.getFullYear();
            break;
          case "cs-CZ":
          case "sk-SK":
            datum = oDate.getDate() + "." + mesic + "." + oDate.getFullYear();
            break;
          case "de-DE":
            datum = oDate.getDate() + "." + mesic + "." + oDate.getFullYear();
            break;
          default:
            datum = oDate.getDate() + "." + mesic + "." + oDate.getFullYear();
            break;
        }

Anonymous,

this.setState(
 {
  initial_route_stack: PUSHED_INITIAL_ROUTE_STACK ? [] : [],
 },
 () => {
  PUSHED_INITIAL_ROUTE_STACK = true
 },
)

Anonymous,

// 1.
const RatingTag = (value) => {
 var color = "blue"
 switch(true) {
  case 5 === value:
   color = 'blue'
   break;
  case 4 <= value:
   color = "green";
   break;
  case 3 <= value:
   color = 'red';
 }
}

// GG
ratingTag('5');


// 2. - JSX (react component)
const label = () => {
 return (
<div>
text => <label text={text}>
</label>
</div>
)
}
// WP - extra money for each commited line


// 3. webpack.config.js

entry: "./src/index.js",
output: {
  path: __dirname + "/src",
  filename: "bundle.js"
 }

Anonymous,

Vydělí čísla a zaokrouhlí na 4 desetinná místa. Velmi často přesně a ve výjimečných případech téměř efektivně.

Math.floor(a%b ? 10*a%b ? 100*a%b ? 1000*a%b ? 10000*a/b : 1000*a/b : 100*a/b : 10*a/b : a/b) * (a%b ? 10*a%b ? 100*a%b ? 1000*a%b ? .0001 : .001 : .01 : .1 : 1)

Anonymous,

function f() {
 const arr = []
 const length = 5
 const numbers = [
  104,
  101,
  108,
  108,
  111
 ]
 let str = ""

 for (
  let i = 0;
  i < length;
  i++
 ) {
  arr.push(
   String.fromCharCode(
    numbers[i]
   )
  )
 }

 for (
  let j = 0;
  j < length;
  j++
 ) {
  str += arr[j];
 }

 return str;
}

Anonymous,