Mistři v programování na #hovnokod

function getRowCellOverallUtilization(dailyResourcesReport) {
  // round utilization with respect to two decimal digits
  const roundedUtilization = Math.round(dailyResourcesReport.total.utilization * 100) / 100
  const utilizationPercentages = roundedUtilization
  return utilizationPercentages
}

Anonymous,

export function arePasswordsSame(password, passwordconfirm) {
  const notSamePasswords = passwordconfirm !== password
  if (notSamePasswords) {
    return false
  } else return true
}

Anonymous,


Anonymous,


Anonymous,

Někdy je fakt náročné zjistit, proč je v kódu takováto podmínka.

// když (pocetznaku + 2) * 8 není větší, než šířka elementu v pixelech, tak ti neukážu Edit čudlítko!!!
if (val && ((val.length + 2) * 8 > elem.width())) {
	element.find('.edit-btn').show();
}
else {
	element.find('.edit-btn').hide();
}   

Jan Obrátil,