Mistři v programování na #hovnokod

export function arePasswordsSame(password, passwordconfirm) {
 const notSamePasswords = passwordconfirm !== password
 if (notSamePasswords) {
  return false
 } else return true
}

Anonymous,


Anonymous,


Anonymous,

Někdy je fakt náročné zjistit, proč je v kódu takováto podmínka.

// když (pocetznaku + 2) * 8 není větší, než šířka elementu v pixelech, tak ti neukážu Edit čudlítko!!!
if (val && ((val.length + 2) * 8 > elem.width())) {
	element.find('.edit-btn').show();
}
else {
	element.find('.edit-btn').hide();
}  

Jan Obrátil,

return [{
 address1: this.addressLine1,
 city: this.city,
 postal_code: this.code,
 country: {
  code: this.countryCode,
  name: this.country,
 },
}]
 .map(item => (isEmpty(this.addressLine2) ? item : { ...item, address2: this.addressLine2 }))
 .map(item => (isEmpty(this.province) ? item : { ...item, province: this.province }))
 .find(() => (true))

Anonymous,