Mistři v programování na #hovnokod

Když nestačí obyčejný objekt.

    final ScanCheckResult[] scanCheckResults = new ScanCheckResult[1];
    if (useRunShoppingCartOperation) {
      scenarioBusinessRulesService.runShoppingCartOperation(order, new ServiceOperation() {
        @Override
        public void run() throws ServiceException {
          scanCheckResults[0] = setNewLocationInternal(order, origTpAssetRefNo, newTpAssetRefNo, parameters, scanCheckResultInput, technologyChangeAllowed);
        }
      });
    } else {
      scanCheckResults[0] = setNewLocationInternal(order, origTpAssetRefNo, newTpAssetRefNo, parameters, scanCheckResultInput, technologyChangeAllowed);
    }
    return scanCheckResults[0];

Anonymous,

Když člověk pro debug potřebuje ukončit funkci v půlce, ale kompilátor ho posílá do prdele s "Unreachable code" errorem.

if (id == id) {
   return;
}

kajacx,

 static {
    try {
      XmlSchema s = null;
      ((XmlSchema)s).location();
    } catch (NullPointerException var3) {
      ;
    }

Anonymous,

Anglický tvar množného čísla na slovenskom slove. Radosť čítať takýto kód :/

public void setZiadosts(Set<Ziadost> ziadosts) {
  this.ziadosts = ziadosts;
}

Anonymous,

 parameters {

        choiceParam("SYSTEM", Utils.getSystems() Utils.getSystemsMRL())
        choiceParam("SITE", Utils.getSite() Utils.getSiteMRL()
}

Anonymous,