Mistři v programování na #hovnokod

No comment.

      // when I send 'xxx' string here, destination system is ok... :(
      req.setBirthDate(birthDate);

Anonymous,

fail fast!

if (inRegulatedEntity == null) {
  throw new NullPointerException();
}

String urn = inRegulatedEntity.getGlobalUrn();

Anonymous,

Bylo mi divný, že mi v editoru něco žere písmenka z některých slov....

int n = text.length();
for (int i = 0; i < n; i++) {	  
char ch = text.charAt(i);
      if (Character.isWhitespace(i)) {
        continue;
      }
}

Anonymous,

Marius thebridge remake of bedwars

  if (!e.getPlayer().isOp() || !e.getPlayer().hasPermission("bedwars.admin")) {
      return;

Anonymous,

Odpověď z budoucnosti: Děkujeme za popis. Po 4 letech na to už řešíme ticket.... Cesta zdrojákem je lemovaná poznámkami, TODO a FIXME.

// it's quick /but a little bit dirty/ way to implement the solution

Anonymous,