Mistři v programování na #hovnokod

Nikdy never ifu.

if (!TextUtils.isEmpty(r.getSignature())) {
      String signature = r.getSignature();
      if (!TextUtils.isEmpty(signature)) {
         //do something with signature
      }
}

Anonymous,

Spring a Dependency Injection? Pche! Umíme sami! (A líp!)

@Configuration
public class SpringApplicationContext implements ApplicationContextAware {

	private static ApplicationContext context;

	@Override
	public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
		context = applicationContext;
	}

	public static <T> T getBean(Class<T> clazz) {
		return context.getBean(clazz);
	}
}

...
MojeBean mojeBean = SpringApplicationContext.getBean(MojeBean.class);

Anonymous,


Anonymous,

Dvě klasiky v jedné metodě.

  private ResponseEntity<?> getResponse() {
    try {
      res = someService.getSomeData(req);
    } catch (Exception e) {
      throw e;
    }

    if (res != null)
      return res;
    else {
      return null;
    }
  }

slanecek,

No pročpak asi jsou ty transakce na produkci tak pomalé? :-)

try {
  ... komunikace s platební bránou banky ...
} catch(...) {
  ... nějaký ten error handling ...
} finaly {
  Thread.sleep(5000);
}

Anonymous,