Mistři v programování na #hovnokod

Jak jsem "zprasil" kód zcela záměrně. Na pohled to vypadá zle: Jeden node se hledá pomocí dao.findAll(). Oproti původnímu úhlednému kódu, který hledal pouze TreeNode s ID 0, je to ovšem mnohonásobně efektivnější, když se pak téměř ze všech uzlů obsažených v databázi vytváří stromová struktura :)

	List<TreeNode> allNodes = dao.findAll();
	TreeNode root = allNodes.stream()
			.filter(x -> x.getId() == 0L)
			.findAny().orElse(null);

Anonymous,

...since we're counting

class MutableInt {

  int value = 1; // note that we start at 1 since we're counting

  public void increment() {
    ++value;
  }

  public int get() {
    return value;
  }

  public String toString() {
    return String.valueOf(value);

  }
}

Anonymous,

Tohle na mne při polední pauze vyskočilo na StackOverflow, málem jsem ten oběd vrhnul do klávesnice.

<% ArrayList<QuesnBean> list =new ArrayList<QuesnBean>();

list = (ArrayList<QuesnBean>)request.getAttribute("question"); 
int i=0, l=list.size();
  for(QuesnBean qbean : list)
  {
   qbean = list.get(i);

     out.print("<br><br> Q.No: "+ (i+1) +" ");
     out.println(qbean.getQuesn()+"<br>");
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp1());
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp2());
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp3());
   out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp4());

     if(i<=l){
      i++;
      }
  } 
 %>

Anonymous,

Koukáte na to 5 minut a pak vám dojde, že vaše IDE používá font, ve kterém malé L a jednička vypadají stejně

if (l < 1)
  l = 1;

Martin Jašek,

Učení neuronové sítě pomocí backpropagation.

public NeuralNetwork backpropError(double targetResult) {
    neurons[7].setError((targetResult - neurons[7].getOutput()) * neurons[7].derivative());
    neurons[7].setBias(neurons[7].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[7].getError());
    neurons[7].getWeights()[0] = neurons[7].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[7].getError() * neurons[1].getOutput();
    neurons[7].getWeights()[1] = neurons[7].getWeights()[1] + LEARNING_RATE * neurons[7].getError() * neurons[2].getOutput();
    neurons[7].getWeights()[2] = neurons[7].getWeights()[2] + LEARNING_RATE * neurons[7].getError() * neurons[3].getOutput();
    neurons[7].getWeights()[3] = neurons[7].getWeights()[3] + LEARNING_RATE * neurons[7].getError() * neurons[4].getOutput();
    neurons[7].getWeights()[4] = neurons[7].getWeights()[4] + LEARNING_RATE * neurons[7].getError() * neurons[5].getOutput();
    neurons[7].getWeights()[5] = neurons[7].getWeights()[5] + LEARNING_RATE * neurons[7].getError() * neurons[6].getOutput();
    neurons[6].setError((neurons[7].getWeights()[5] * neurons[7].getError()) * neurons[6].derivative());
    neurons[6].setBias(neurons[6].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[6].getError());
    neurons[6].getWeights()[0] = neurons[6].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[6].getError() * neurons[0].getOutput();
    neurons[5].setError((neurons[7].getWeights()[4] * neurons[7].getError()) * neurons[5].derivative());
    neurons[5].setBias(neurons[5].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[5].getError());
    neurons[5].getWeights()[0] = neurons[5].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[5].getError() * neurons[0].getOutput();
    neurons[4].setError((neurons[7].getWeights()[3] * neurons[7].getError()) * neurons[4].derivative());
    neurons[4].setBias(neurons[4].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[4].getError());
    neurons[4].getWeights()[0] = neurons[4].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[4].getError() * neurons[0].getOutput();
    neurons[3].setError((neurons[7].getWeights()[2] * neurons[7].getError()) * neurons[3].derivative());
    neurons[3].setBias(neurons[3].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[3].getError());
    neurons[3].getWeights()[0] = neurons[3].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[3].getError() * neurons[0].getOutput();
    neurons[2].setError((neurons[7].getWeights()[1] * neurons[7].getError()) * neurons[2].derivative());
    neurons[2].setBias(neurons[2].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[2].getError());
    neurons[2].getWeights()[0] = neurons[2].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[2].getError() * neurons[0].getOutput();
    neurons[1].setError((neurons[7].getWeights()[0] * neurons[7].getError()) * neurons[1].derivative());
    neurons[1].setBias(neurons[1].getBias() + LEARNING_RATE * neurons[1].getError());
    neurons[1].getWeights()[0] = neurons[1].getWeights()[0] + LEARNING_RATE * neurons[1].getError() * neurons[0].getOutput();

    return this;

  }

Anonymous,