Mistři v programování na #hovnokod

Jak uvolnit pole objektů. :OP

if L_SQLDatabaze[L_SQLDatabaze.Count] <> nil then
 L_SQLDatabaze[L_SQLDatabaze.Count].Free;

Ondřej Grim,


Anonymous,

VAR FL:TEXTFILE;
  l:string;
  i:integer;
  xmass,itrmass:array [1..100] of real;
begin
{...}
 ASSIGNfile(FL,'results.txt');
  reset(fl);
  readln(fl,l);
  i:=1;
  while L[i]<>' ' do begin
   xmass[i]:=strtoint(L[1]);
   i:=i+1;
            end;
{...}
end;

HovnoKod,

var c:longint;
begin
 c:= 12345;
 write( char( ( ((( (c div 10000) mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 10000) mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 10000) mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 1000) mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 1000) mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 1000) mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 100)  mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 100)  mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 100)  mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 10)  mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 10)  mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 10)  mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 1)   mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 1)   mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 1)   mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) );

readln;
end.

HovnoKod,

b:=['F','G','K','L','N'];
for i:=1 to 10 do
for j:=1 to 10 do
begin
repeat
M[i,j] := chr(random(9)+70);
until M[i,j] in b;
end;

HovnoKod,