Mistři v programování na #hovnokod

{program, ktory zisti, ci zadane cislo je prvocislo}

program CiJePrvocislo;
var a,i:integer;
  jePrvocislo:boolean;

BEGIN
   writeln('zadajte cele cislo');
   readln(a);
   jePrvocislo:=true;
   i:=2;
   while i<=sqrt(a) do
           begin
              if (a mod i)=0 then jePrvocislo:=false;
              i:=i+1;
           end;
   if jePrvocislo then writeln('zadane cislo je prvocislo')
          else writeln('zadane cislo nie je prvocislo');
   readln;
END.

Matej Focko,

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě :D

function FindInList(const AName: string): pointer;
begin
  case CompareNames(AName) of
  -1: result:= nil;
  0: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  1: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  2: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  3: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  4: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  5: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  6: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  end;
end;

function CompareNames(AName : string) : integer;
begin
 if AName='' then result := -1;
 if AName='string0' then result:= 0;
 if AName='string1' then result := 1;
 if AName='string2' then result := 2;
 if AName='string3' then result := 3;
 if AName='string4' then result := 4;
 if AName='string5' then result := 5;
 if AName='string6' then result := 6;

end;

Anonymous,

Výuka programování na prestižní střední škole

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox1.Checked then Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style + [fsBold]
 else Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style - [fsBold];
end;

procedure TForm1.CheckBox2Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox1.Checked then Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style + [fsItalic]
 else Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style - [fsItalic];
end;

procedure TForm1.CheckBox3Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox1.Checked then Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style + [fsUnderline]
 else Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style - [fsUnderline];
end;

end.

Anonymous,

Tak tohle je nejdelší identifikátor (53 znaků), co jsem kdy viděl: NormalizedSumOfWeightCompensatingSamplingIrregularity

NormalizedSumOfWeightCompensatingSamplingIrregularity:=SumOfWeightCompensatingSamplingIrregularity*weight.Count/s;
 {prima umera: ?=Swc*N/s}

Anonymous,

Přesvědčit programátora, že tam dává kód úplně na hovno bylo úmorné.

TDokladBonus = class(TObject)
 strict private
  FBodyPouzite: Real;
  ...
  procedure SetBodyPouzite(const Value: Real);
  ...
 public
  property BodyPouzite : Real read FBodyPouzite write SetBodyPouzite;
  ...
end;
...
procedure TDokladBonus.SetBodyPouzite(const Value: Real);
begin
 FBodyPouzite := Value;
end;

Ondřej Grim,