Mistři v programování na #hovnokod

char hex2bin(char hex) {
  if(hex == 0x00) return 0;
  if(hex == 0x01) return 1;
  if(hex == 0x02) return 2;
  if(hex == 0x03) return 3;
  ...
  if(hex == 0xfe) return 254;
  if(hex == 0xff) return 255;
  return 0; // other number
}

Anonymous,


Petr Balzer,

Achjo

typedef int petrpica;
typedef int petrpicec;
petrpica a;
petrpicec b;
cout<< "Zadejte cislo: "<<endl;
cin>> petrpica >> petrpicec;

Anonymous,

Ve zdrojáku zůstalo více než 7 let.

	if (pRlPDt->noclst == 0xcdcdcdcd) { //toto zatim pro osetreni havarie vno 19.10.!!!+-9/6*-
		return;
	}

Anonymous,

Ani medián, ani průměr. Tak něco mezi (všimněte si přičtení 0,5 k počtu prvků)

/// vypocet stredni hodnoty
int EvalRlPar::EvalMedVal(int * intf, const int noit)
{
	double auxd = 0;
	if (noit > 0) {
		for (int i = 0; i < noit; i++) {
			auxd += ((double)intf[i]);
		}
		return (int)(floor(auxd / noit + 0.5));
	}
	return -1;
}

Anonymous,