Mistři v programování na #hovnokod

Ve zdrojáku zůstalo více než 7 let.

	if (pRlPDt->noclst == 0xcdcdcdcd) { //toto zatim pro osetreni havarie vno 19.10.!!!+-9/6*-
		return;
	}

Anonymous,

Ani medián, ani průměr. Tak něco mezi (všimněte si přičtení 0,5 k počtu prvků)

/// vypocet stredni hodnoty
int EvalRlPar::EvalMedVal(int * intf, const int noit)
{
	double auxd = 0;
	if (noit > 0) {
		for (int i = 0; i < noit; i++) {
			auxd += ((double)intf[i]);
		}
		return (int)(floor(auxd / noit + 0.5));
	}
	return -1;
}

Anonymous,

There's never enough of clever code...

		case GYRO_ANG:
		case GYRO_RATE:
			help = *(data)&0xFFFF;
			if(help & 0x8000)
			{
				help = ((help&0x7FFF) - 0x7FFF);
			}
			return help;
		case NXT_TEMP_F:
			help = (*data>>4) & 0x0FFF;
			if(help & 0x800)
			{
				help = ((help&0x7FF) ^ 0x7FF) + 1;
				return (-1)*(((help>>4) & 0xFF)*10 + ((help & 0xF) * 10 / 15)) * 9/5 + 320;
			}
			return (((help>>4) & 0xFF)*10 + ((help & 0xF) * 10 / 15)) * 9/5 + 320;

Jakub Vaněk,

Ten blb čeká že po odpojení klienta se znovu spustí naslouchání -_-

/*
  C socket server example
*/
 
#include<stdio.h>
#include<string.h>  //strlen
#include<sys/socket.h>
#include<arpa/inet.h> //inet_addr
#include<unistd.h>  //write
#include<fcntl.h>
#include<sys/ioctl.h>
#include<netinet/in.h>

#include <wiringPi.h>
#include <wiringSerial.h>

 
int main(int argc , char *argv[])
{
  int socket_desc , client_sock , c , read_size;
  struct sockaddr_in server , client;
  char client_message[200];

  //Create socket
  socket_desc = socket(AF_INET , SOCK_STREAM, 0);
  if (socket_desc == -1)
  {
    printf("Could not create socket");
  }
  puts("Socket created");
   
  //Prepare the sockaddr_in structure
  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  server.sin_port = htons( 8888 );
  
  //Bind
  if( bind(socket_desc,(struct sockaddr *)&server , sizeof(server)) < 0)
  {
    //print the error message
    perror("bind failed. Error");
    return 1;
  }
  puts("bind done");
   
  //Listen
  listen(socket_desc , 3);
   
  //Accept and incoming connection
  puts("Waiting for incoming connections...");
  c = sizeof(struct sockaddr_in);
 
  //accept connection from an incoming client
  client_sock = accept(socket_desc, (struct sockaddr *)&client, (socklen_t*)&c);
  if (client_sock < 0)
  {
    perror("accept failed");
    return 1;
  }
  puts("Connection accepted"); 
 
  //Receive a message from client
  while( (read_size = recv(client_sock , client_message , sizeof(client_message) , 0)) > 0 )
  {
	//Non-blocking Socket	
	ioctl(socket_desc, FIONBIO, (char *)&c); 

	//Terminal print control
    puts(client_message);

    //Send the message back to client
    write(client_sock , client_message , strlen(client_message));

	//SERIAL Connect
	int serial = serialOpen ("/dev/ttyS0", 9600);

	//SERIAL Send
	serialPrintf (serial, client_message) ;

	//Clear Buffer - client_message
    memset(client_message, 0, sizeof client_message);
  }
   
  if(read_size == 0)
  {
    puts("Client disconnected");
    fflush(stdout);
  }
  else if(read_size == -1)
  {
    perror("recv failed");
  }
   
  return 0;
}

Anonymous,

IFDEF pro každý bug

void wifi_start()
{
  #if WOP_A4_WIFI_API_SERVICE
#ifdef JIRA_WIFI0215_288
  uint32_t actual_flags = 0;
#endif //JIRA_WIFI0215_288
  OS_ERROR_CODE_T error;
#ifdef JIRA_WIFI0215_225
#if 0	//Disable the DCT
  /* Init DCT_1 */
  init_dct( );
  wiced_rtos_delay_milliseconds(1000);
#endif
#endif //JIRA_WIFI0215_225
  
#ifdef JIRA_WIFI0215_509	
   wwd_wifi_set_ioctl_value( WLC_SET_INTERFERENCE_MODE, 3, WWD_STA_INTERFACE );
#endif
#ifdef JIRA_WIFI0215_219	
  /* Register callbacks */
  wiced_network_register_link_callback( wifi_link_up, wifi_link_down, WICED_STA_INTERFACE );
#endif //JIRA_WIFI0215_219    

#ifdef JIRA_WIFI0215_288
  wiced_rtos_delay_milliseconds(1000);

  /* init flags for wifi async events */  
  wiced_rtos_init_event_flags( &g_wifiAsynEvent );
#endif   
  
#ifdef JIRA_WIFI0215_387
  wiced_rtos_init_timer ( &update_radio_level, RADIO_LEVEL_UPDATE_PERIOD_MS, check_radio_level_event, NULL );

  // wiced_rtos_start_timer ( &update_radio_level );
#endif

#ifdef JIRA_WIFI0215_443
  host_rtos_init_semaphore( &scan_connect_semaphore );
  host_rtos_set_semaphore ( &scan_connect_semaphore, WICED_FALSE );
  
  wiced_rtos_init_timer ( &try_to_reconnect, RECONNECT_INTERVAL, reconnect_to_ap, NULL );
#endif //JIRA_WIFI0215_443

  wiced_set_ap_info_callback(wiced_vat_to_ap_info);
  /* finish wifi initialize */    
  g_isWifiInit = 1;

#ifdef JIRA_WIFI0215_288  
  while(1)
  {
    /* waiting for attach/detach event and send unsolict msg */
#ifdef JIRA_WIFI0215_443
    error = OS_EventWait(&g_wifiAsynEvent, &actual_flags, WIFI_ASYNC_EVENT_ATTACH | WIFI_ASYNC_EVENT_DETACH | WIFI_ASYNC_EVENT_RECONNECT, OS_FLAG_EVENT_ANY | OS_FLAG_CLEAR, TX_WAIT_FOREVER);
    assert(error == OS_ERR_OK);
#else   
    tx_event_flags_get( &g_wifiAsynEvent, (WIFI_ASYNC_EVENT_ATTACH | WIFI_ASYNC_EVENT_DETACH), TX_OR_CLEAR, &actual_flags, TX_WAIT_FOREVER );
#endif //JIRA_WIFI0215_443
#ifdef JIRA_WIFI0215_650
	if(g_flagSolicitedResponse == 0)
#endif
    send_Solicited_msg_to_wm( actual_flags );
#ifdef JIRA_WIFI0215_458
	send_keep_alive_data_package(actual_flags);
#endif

    actual_flags = 0;
  }
#endif //JIRA_WIFI0215_288
  #endif
}

Anonymous,