Mistři v programování na #hovnokod

pucte php programatorovi bash ...

# Clean saved site names
cleanTrustedSite()
{
    cat $TRUSTED_SITES_LIST | awk -F';' '{ if ( $2 == "cert" && $1 < '${EXPIRATION}' ) { next } { print $0 } }' > ${TRUSTED_SITES_LIST}.tmp
    cat ${TRUSTED_SITES_LIST}.tmp > ${TRUSTED_SITES_LIST}
    rm ${TRUSTED_SITES_LIST}.tmp
}

Anonymous,

Delší if podmínka :D

#!bin/bash
   NO1=1
#.............>
 while [ $NO1 -eq 1 ]; do
    clear
 echo -n "Zadej rozměr obrázku: "; read RZ
  if [ $RZ != 500 ] && [ $RZ != 450 ] && [ $RZ != 400 ] && [ $RZ != 350 ] &&
   [ $RZ != 300 ] && [ $RZ != 250 ] && [ $RZ != 200 ] && [ $RZ != 150 ] &&
   [ $RZ != 100 ] && [ $RZ != 95 ] && [ $RZ != 90 ] && [ $RZ != 85 ] &&
   [ $RZ != 80 ] && [ $RZ != 75 ] && [ $RZ != 70 ] && [ $RZ != 65 ] &&
   [ $RZ != 60 ] && [ $RZ != 55 ] && [ $RZ != 50 ] && [ $RZ != 40 ] &&
   [ $RZ != 30 ] && [ $RZ != 20 ] && [ $RZ != 15 ] && [ $RZ != 16 ] &&
   [ $RZ != 10 ]; then
    echo "Špatný Rozměr." ; sleep "2"
  else
    echo "Hotovo.." ; sleep "2" ; exit
     NO1=0
  fi
   done

Anonymous,


Anonymous,

Větší zvěrstvo už se snad ani vymyslet nedá.... Soudný člověk by se styděl! ;-)

#!/bin/bash

IFS=`echo -en "\n\b"`

for i in `ls -l video | grep -v ^d | tail -n +2 | cut -d" " -f9-`
do
  extension=`echo $i | cut -d. -f2`
  mkdir "video-$extension" 2>/dev/null
  mv "video/$i" "video-$extension"
done

Anonymous,

pro sichr;-)

ihn=`hostname 2>/dev/null`
if [ "$ihn" = "localhost" ]; then
  ihn=`hostname 2>/dev/null`
fi
echo 'hostname:' $ihn

Anonymous,