Mistři v programování na #hovnokod

Blbé je, že se metodou Ctrl-C Ctrl-V se tyto nesmysly nekontrolovaně šíří dál jako nějaký virus :)

	         if(params.containsKey(field.getName())) {
	           params.remove(field.getName());
	           params.put(field.getName(), defValue);
	         }

Anonymous,

Když nestačí obyčejný objekt.

    final ScanCheckResult[] scanCheckResults = new ScanCheckResult[1];
    if (useRunShoppingCartOperation) {
      scenarioBusinessRulesService.runShoppingCartOperation(order, new ServiceOperation() {
        @Override
        public void run() throws ServiceException {
          scanCheckResults[0] = setNewLocationInternal(order, origTpAssetRefNo, newTpAssetRefNo, parameters, scanCheckResultInput, technologyChangeAllowed);
        }
      });
    } else {
      scanCheckResults[0] = setNewLocationInternal(order, origTpAssetRefNo, newTpAssetRefNo, parameters, scanCheckResultInput, technologyChangeAllowed);
    }
    return scanCheckResults[0];

Anonymous,

Jen si to zkus!

public function getStops(Request $request, ?string $legId)
  {
    if (!$legId) {
      throw new InvalidInput('Missing required argument: LegId');
    }
    ...
  }

Anonymous,

Tohle jsou změny v gitu jednoho 4 letého iOS developera, jelikož jeho PR neobsahoval nic jiného a zápis isBig a isSmall je stejně dlouhý.

// Diff changes:
// OLD:

if isSmall {
retrun smallSize
} else {
retuen bigSize
}

// NEW:

if isBig {
retrun bigSize
} else {
retuen smallSize
}

Anonymous,

Zeby nova syntax Oraclu, o ktorej este neviem? Ale kdeze... ved naco by clovek pouzil LISTAGG, ked moze vytvorit svoju vlastnu funkciu, navyse s takym krasnym nazvom!

select join(
cursor(
select xxx 
FROM yyy, zzz 
WHERE ...
),',')
from dual;


function join
(
  p_cursor sys_refcursor,
  p_del varchar2 := ','
) return varchar2
is
  l_value  varchar2(32767);
  l_result varchar2(32767);
begin
  loop
    fetch p_cursor into l_value;
    exit when p_cursor%notfound;
    if l_result is not null then
      l_result := l_result || p_del;
    end if;
    l_result := l_result || l_value;
  end loop;
  return l_result;
end join;

Anonymous,