Mistři v programování na #hovnokod

Jak snadno spočítat polovinu něčeho.

  /// <summary>
  /// Class for extensions.
  /// </summary>
  public static class Extensions
  {
    /// <summary>
    /// Count the half value.
    /// </summary>
    /// <param name="valueToBeHalved">Value to be halved.</param>
    /// <returns>Returns half value</returns>
    public static double Halved(this double valueToBeHalved)
    {
      double halfCoefficient = 0.5;
      return valueToBeHalved * halfCoefficient;
    }
  }

Anonymous,

Aneb když po kolegovi debugujete proč NULL z SQL leze do ToDo #2 Kód byl záměrně vyčištěn k zachování firemní politiky. PS: Zabiju ho!

$sql = "SELECT * FROM table WHERE id='".$value."";
$data = mysqli_query($link, $sql);
while($row = mysqli_fetch_assoc($data)){
  if($row['key']==""){
    //ToDo #1
  }else{
    //ToDo #2
  }
}

Anonymous,

Nepoužívaná konstanta. Ani nijak nezapadá do logiky aplikace.

public static final String DAY = "EEEE";

Anonymous,

Jeden "VEARY serious problem with stack overflow error" na StackOverflow :-D

int isEven(long long number) 
{
  if (number > 1) 
  {
    return isEven(number - 2);
  }
  if (number == 1)
  {
    return false;
  }
  return true;
}

Anonymous,

Jak vyjebat s chybovou hláškou kterou nechci řešit

error_reporting(0);
$mpdf->WriteHtml(Yii::$app->controller->renderPartial(self::PATH_TEMPLATE . 'credit-note', $data)); // call mpdf write html
error_reporting(E_ALL);

Anonymous,