Mistři v programování na #hovnokod

export function arePasswordsSame(password, passwordconfirm) {
 const notSamePasswords = passwordconfirm !== password
 if (notSamePasswords) {
  return false
 } else return true
}

Anonymous,

Ponekud nesedi vyber prvku v comboboxu a validacni hlaska. Formular nelze odeslat.


<div _ngcontent-c95="" class="lane lane--fourth ng-star-inserted">
   <p _ngcontent-c95="" class="label">Délka trvání <span _ngcontent-c95="">*</span></p>
   <!----><aukro-select _ngcontent-c95="" class="possibleDaysSelect select ng-star-inserted"><div class="c-select selected" clickoutside="">
 <!---->
 <div class="aukro-select-trigger">
  <!---->
  <!---->
  <!----><span class="selected-title ng-star-inserted">3 dny</span>
  <i class="arrow-icn"></i>
 </div>
 <ul class="aukro-select-list">
  <!----><li class="aukro-select-list-item ng-star-inserted selected">
   <!---->
   <span class="option-name">3 dny</span>
  </li><li class="aukro-select-list-item ng-star-inserted">
   <!---->
   <span class="option-name">5 dní</span>
  </li><li class="aukro-select-list-item ng-star-inserted">
   <!---->
   <span class="option-name">7 dní</span>
  </li><li class="aukro-select-list-item ng-star-inserted">
   <!---->
   <span class="option-name">10 dní</span>
  </li>
 </ul>
</div>
</aukro-select>
   <!---->
   <!----><div _ngcontent-c95="" class="error-message ng-star-inserted">
    <span _ngcontent-c95="">Délka trvání musí být nejméně 12 dní.</span>
   </div>
  </div>

Anonymous,

Když prostě "break" miluješ a musíš ho použít!

public boolean hasAccessTo(CdbFunctionDescriptor function) {
	boolean result = false;
	for(CdbRole role : getRoles()) {
		if(role.isAllowed(function)) {
			result = true;
			break;
		}
	}
	return result;
}

Anonymous,

K německým kolegům zřejmě ještě nedorazila vymoženost funkce COALESCE

     CASE 
      WHEN NULLIF([Packing Material], 'Not assigned') IS NULL
       OR [Packing Material] = '' 
      THEN
       CASE 
       WHEN NULLIF (Material, 'Not assigned') IS NULL
        OR Material = '' 
        THEN
        CASE 
         WHEN NULLIF ([Reporting Brand], 'Not assigned') IS NULL 
          OR [Reporting Brand] = '' 
         THEN '#' 
         ELSE [Reporting Brand] + '_#' 
        END 
        ELSE Material 
       END 
       ELSE [Packing Material] 
      END AS BRANDS, 

Anonymous,

    Object[][] data = new Object[queryResultData.length + 1][5];
    if (queryResultData != null) {
...

Anonymous,