Mistři v programování na #hovnokod

PHP #4718

Podotýkám, že metoda isPaid jen čistě vrací úplně ten samý atribut. Je to tedy $this->paid && $this->paid

return $this->isPaid() && $this->paid;

Anonymous,