Mistři v programování na #hovnokod

C# #4715

Oh no...

List<string> CodingList = new List<string>();

for (int i1 = 65; i1 < 91; i1++)
{
  string s1 = (Convert.ToChar(i1)).ToString();
  CodingList.Add(s1);
}

for (int i1 = 65; i1 < 91; i1++)
{
  string s1 = (Convert.ToChar(i1)).ToString();
  for (int i2 = 65; i2 < 91; i2++)
  {
    string s2 = (Convert.ToChar(i2)).ToString();
    CodingList.Add(s1 + s2);
  }
}

for (int i1 = 65; i1 < 91; i1++)
{
  string s1 = (Convert.ToChar(i1)).ToString();
  for (int i2 = 65; i2 < 91; i2++)
  {
    string s2 = (Convert.ToChar(i2)).ToString();
    for (int i3 = 65; i3 < 91; i3++)
    {
      string s3 = (Convert.ToChar(i3)).ToString();
      CodingList.Add(s1 + s2 + s3);
    }
  }
}

for (int i1 = 65; i1 < 91; i1++)
{
  string s1 = (Convert.ToChar(i1)).ToString();
  for (int i2 = 65; i2 < 91; i2++)
  {
    string s2 = (Convert.ToChar(i2)).ToString();
    for (int i3 = 65; i3 < 91; i3++)
    {
      string s3 = (Convert.ToChar(i3)).ToString();
      for (int i4 = 65; i4 < 91; i4++)
      {
        string s4 = (Convert.ToChar(i4)).ToString();
        CodingList.Add(s1 + s2 + s3 + s4);
      }
    }
  }
}

return CodingList;

Anonymous,