Mistři v programování na #hovnokod

Java #4702

Jak jsem "zprasil" kód zcela záměrně. Na pohled to vypadá zle: Jeden node se hledá pomocí dao.findAll(). Oproti původnímu úhlednému kódu, který hledal pouze TreeNode s ID 0, je to ovšem mnohonásobně efektivnější, když se pak téměř ze všech uzlů obsažených v databázi vytváří stromová struktura :)

	List<TreeNode> allNodes = dao.findAll();
	TreeNode root = allNodes.stream()
			.filter(x -> x.getId() == 0L)
			.findAny().orElse(null);

Anonymous,