Mistři v programování na #hovnokod

Java #4700

Tohle na mne při polední pauze vyskočilo na StackOverflow, málem jsem ten oběd vrhnul do klávesnice.

<% ArrayList<QuesnBean> list =new ArrayList<QuesnBean>();

list = (ArrayList<QuesnBean>)request.getAttribute("question"); 
int i=0, l=list.size();
  for(QuesnBean qbean : list)
  {
   qbean = list.get(i);

     out.print("<br><br> Q.No: "+ (i+1) +" ");
     out.println(qbean.getQuesn()+"<br>");
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp1());
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp2());
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp3());
   out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp4());

     if(i<=l){
      i++;
      }
  } 
 %>

Anonymous,