Mistři v programování na #hovnokod

C# #4691

Pro jistotu, ať člověk má přehled :)

DateTime today= DateTime.Now;
DateTime tomorow= today.AddDays(1);
DateTime nextWorkDay= tomorow;

Anonymous,