Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #4688

a dalo se to napsat zloziteji?

(actions.includes("EDIT_ACTION") || actions.includes("SHOW_ACTION") || actions.includes('CREATE_ACTION')) ? this.showComponent = true : '';
(actions.includes("EDIT_ACTION") || actions.includes('CREATE_ACTION')) ? this.showButtonSave = true : '';
actions.includes("SAVE_ACTION") ? this.allowSave = true : '';

if(actions.includes("EDIT_ACTION") || actions.includes("SHOW_ACTION") || actions.includes('CREATE_ACTION') || actions.includes("SAVE_ACTION")) {
	this.showTab = true;
} else {
	this.showTab = false;
}

Anonymous,