Mistři v programování na #hovnokod

C# #4673

Jak snadno spočítat polovinu něčeho.

  /// <summary>
  /// Class for extensions.
  /// </summary>
  public static class Extensions
  {
    /// <summary>
    /// Count the half value.
    /// </summary>
    /// <param name="valueToBeHalved">Value to be halved.</param>
    /// <returns>Returns half value</returns>
    public static double Halved(this double valueToBeHalved)
    {
      double halfCoefficient = 0.5;
      return valueToBeHalved * halfCoefficient;
    }
  }

Anonymous,