Mistři v programování na #hovnokod

PHP #4669

Jak vyjebat s chybovou hláškou kterou nechci řešit

error_reporting(0);
$mpdf->WriteHtml(Yii::$app->controller->renderPartial(self::PATH_TEMPLATE . 'credit-note', $data)); // call mpdf write html
error_reporting(E_ALL);

Anonymous,