Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #4650

wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow profesijonal.cz asi to dělal nějáky "Profesijonální,, kid

<meta http-equiv="cONTENT-tYPE" content="tEXT/htnl;	cHARSET=uTF-7.99">

Anonymous,