Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #4619

popici nie?

br + br + br + script + br + table + table,
br + br + br + br + table + table {
    .table-styles();
}

br + br + br + script + br + table,
br + br + br + br + table {
    .tables-width();
    .tabs-styles();
}

Anonymous,