Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #4611

parsovani barvy a casu jako za krale Klacka

rgba = function(color) {
  var m;
  if (String(color).match(/^\#\w{8}/)) {
    m = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})(\d+)$/i.exec(color);
    return 'rgba(' + parseInt(m[1], 16) + ', ' + parseInt(m[2], 16) + ', ' + parseInt(m[3], 16) + ', ' + (parseInt(m[4], 10) / 100) + ')';
  }

  return color;
};

getTime = function(str, offset) {
  var t, p;

  if (!str) {
    return null;
  }

  if (str.match(/s$/) || str.match(/^\d+\.\d+$/)) {
    t = parseFloat(str) * 1000;

  } else {
    p = String(str).split(/\,|\.|\:/);
    t = Math.round(((parseInt(p[0], 10) * 3600000) + (parseInt(p[1], 10) * 60000) + (parseInt(p[2], 10) * 1000) + parseInt(p[3], 10)));
  }

  if (offset) {
    t += offset;
  }

  return t;
};

Anonymous,