Mistři v programování na #hovnokod

SQL #4602

Když neveříte REPLACE :D

WHILE CHARINDEX('--', @RES) > 0
	BEGIN
		SET @RES = REPLACE(@RES, '--', '-')
	END
	
	RETURN @RES

END

Lukáš Luska,