Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #4598

Little swift shit.

guard let cricketType = event.cricketType() else {
	return true as! EuLivesportSharedlibScoreFormatterCricketModelResultData
}

Anonymous,