Mistři v programování na #hovnokod

Java #4592

Co udělá líný člověk, když dr blíží dedajna a pořád mu to nefunguje?

public static boolean validate(final File file) {
//   // URL schemaFile = new URL("http://host:port/filename.xsd");
// // webapp example xsd:
// // URL schemaFile = new URL("http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd");
// // local file example:
// // File schemaFile = new File("/location/to/localfile.xsd"); // etc.
//   try {
//    ClassLoader classLoader = Application.class.getClassLoader();
//    File schemaFile = new File(classLoader.getResource("xml/canon2scriptura-0.0.1.xsd").getFile());
//
//    // Source xmlFile = new StreamSource(new File("web.xml"));
//    Source xmlFile = new StreamSource(file);
//    SchemaFactory schemaFactory = SchemaFactory.newInstance(XMLConstants.W3C_XML_SCHEMA_NS_URI);
//    try {
//     Schema schema = schemaFactory.newSchema(schemaFile);
//     Validator validator = schema.newValidator();
//     validator.validate(xmlFile);
//     System.out.println(xmlFile.getSystemId() + " is valid");
//     return true;
//    } catch (SAXException e) {
//     System.out.println(xmlFile.getSystemId() + " is NOT valid reason:" + e);
//    } catch (IOException e) {}
//   } catch (Exception e) {
//    e.printStackTrace();
//   }


  // File docFile = new File("memory.xml");
  // try {
  //  DOMParser parser = new DOMParser();
  //  parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/validation", true);
  //  parser.setProperty(
  //    "http://apache.org/xml/properties/schema/external-noNamespaceSchemaLocation",
  //    "memory.xsd");
  //  ErrorChecker errors = new ErrorChecker();
  //  parser.setErrorHandler(errors);
  //  parser.parse("memory.xml");
  // } catch (Exception e) {
  //  System.out.print("Problem parsing the file.");
  // }

  return false;
 }

Filip Gregor,