Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #4576

"Ale v Qt mi to funguje"

#include <stdio.h>
typedef struct{
  int cit,jm;
}ZLOMEK;
void nacti();
void vypis();
void soucet();
void cele();
int main()
{
  nacti();
  vypis();
  soucet();
  cele();
  return 0;
}
void nacti()
{
  ZLOMEK x;
  printf("Zadej citatel");
  scanf("%d",&x.cit);
  printf("Zadej jmenovatel");
  scanf("%d",&x.jm);
}
void vypis()
{
  ZLOMEK x;
  printf("[%d/%d]\n",x.cit,x.jm);
}
void soucet()
{
  ZLOMEK ZL1,ZL2;
  int cit=0,jm=0;
  printf("\nZadej citatel ZL1:");
  scanf("%d",&ZL1.cit);
  printf("\nZadej jmenovatel ZL1:");
  scanf("%d",&ZL1.jm);

  printf("\nZadej citatel ZL2:");
  scanf("%d",&ZL2.cit);
  printf("\nZadej jmenovatel ZL2:");
  scanf("%d",&ZL2.jm);
  jm=ZL1.jm*ZL2.jm;
  cit=ZL1.cit*ZL2.jm+ZL2.cit*ZL1.jm;
  printf("\n[%d/%d]\n",cit,jm);
}
void cele()
{
  ZLOMEK x;
  int c,s=0;
  printf("\nZadej cele cislo:");
  scanf("%d",&c);
  printf("\nZadej citatel zlomku:");
  scanf("%d",&x.cit);
  printf("\nZadej jmenovatel zlomku:");
  scanf("%d",&x.jm);
  s=c*x.jm+x.cit;
  printf("\n[%d/%d]",s,x.jm);
}

Anonymous,