Mistři v programování na #hovnokod

C# #4573

Formátovanie dátumov na úrovni.

string dateFromSql = string.Format("{0}{1}{2}", dateFrom.Year, dateFrom.Month.ToString().PadLeft(2, '0'), dateFrom.Day.ToString().PadLeft(2, '0'));
string dateToSql = string.Format("{0}{1}{2}", dateTo.Year, dateTo.Month.ToString().PadLeft(2, '0'), dateTo.Day.ToString().PadLeft(2, '0'));

Anonymous,