Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #4564

Občas člověk najde takovouto konstrukci. Autor by opravdu měl dělat něco jiného. Hlavně škodit na jiném projektu.

if ($(this).css("border-bottom-color") == 'rgb(0, 128, 0)') {
	$("div#tilesSchema" + i).show();
}

Anonymous,