Mistři v programování na #hovnokod

PHP #4560

Vytvoř pole :-)

/*
 * vytvoritPole('index_1', $hodnota_1, ..., 'index_n', $hodnota_n) - vytvori pole 'nazev'
 */
function vytvoritPole()
{
  if (func_num_args() < 2) {
    //echo "<div>vytvoritPole() - není co vytvářet!</div>";
    return false;
  }
  settype($pole, 'array');
  for ($i = 0; $i < func_num_args(); $i = $i + 2) {
    $ii = $i + 1;
    $pole[func_get_arg($i)] = (strlen(func_get_arg($ii) > 0) ? func_get_arg($ii) : "");
  }
  //foreach ($pole as $key => $value) {echo "<li>" . $key . " => " . $value . "</li>";}
  return $pole;
}

Anonymous,