Mistři v programování na #hovnokod

Python #4558

Jsem ve složce A. Je cesta k A rovna cestě ke scriptu? Změn cestu na A (i když už jsem v ní), v opačném případě, mě přesuň do cesty ke scriptu (i když už jsem v ní).

  if os.getcwd() != script_path:
    os.chdir(os.getcwd())
  else:
    os.chdir(script_path)

Anonymous,