Mistři v programování na #hovnokod

SQL #4548

K německým kolegům zřejmě ještě nedorazila vymoženost funkce COALESCE

     CASE 
      WHEN NULLIF([Packing Material], 'Not assigned') IS NULL
       OR [Packing Material] = '' 
      THEN
       CASE 
       WHEN NULLIF (Material, 'Not assigned') IS NULL
        OR Material = '' 
        THEN
        CASE 
         WHEN NULLIF ([Reporting Brand], 'Not assigned') IS NULL 
          OR [Reporting Brand] = '' 
         THEN '#' 
         ELSE [Reporting Brand] + '_#' 
        END 
        ELSE Material 
       END 
       ELSE [Packing Material] 
      END AS BRANDS, 

Anonymous,