Mistři v programování na #hovnokod

SQL #4536

Zeby nova syntax Oraclu, o ktorej este neviem? Ale kdeze... ved naco by clovek pouzil LISTAGG, ked moze vytvorit svoju vlastnu funkciu, navyse s takym krasnym nazvom!

select join(
cursor(
select xxx 
FROM yyy, zzz 
WHERE ...
),',')
from dual;


function join
(
  p_cursor sys_refcursor,
  p_del varchar2 := ','
) return varchar2
is
  l_value  varchar2(32767);
  l_result varchar2(32767);
begin
  loop
    fetch p_cursor into l_value;
    exit when p_cursor%notfound;
    if l_result is not null then
      l_result := l_result || p_del;
    end if;
    l_result := l_result || l_value;
  end loop;
  return l_result;
end join;

Anonymous,