Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #4528

return [{
 address1: this.addressLine1,
 city: this.city,
 postal_code: this.code,
 country: {
  code: this.countryCode,
  name: this.country,
 },
}]
 .map(item => (isEmpty(this.addressLine2) ? item : { ...item, address2: this.addressLine2 }))
 .map(item => (isEmpty(this.province) ? item : { ...item, province: this.province }))
 .find(() => (true))

Anonymous,