Mistři v programování na #hovnokod

PHP #4526

if(array_key_exists("USERS",$data)) {
  foreach($data["USERS"] as $idUser => $users) {
    foreach($users as $userId => $groups) {
      foreach($groups as $groupId => $contactType) {
        foreach($contactType as $typeIdContact => $contactOther) {
          foreach($contactOther as $idContact => $names) {
            foreach($names as $idName => $phones) {
              foreach($phones as $numberId => $otherContacts) {
                $nameValue = false;
                $numberValue = false;
                $value = false;
                if(array_key_exists("ID_CONTACT",$otherContacts)) {
                  if($otherContacts["ID_CONTACT"] == "_delete") {
                    $nameValue = "_delete";
                  } elseif($otherContacts["ID_CONTACT"] && $otherContacts["ID_CONTACT"] != "null" && array_key_exists("NUMBER_ID",$otherContacts) && $otherContacts["NUMBER_ID"] && $otherContacts["NUMBER_ID"] != "null") { 
                    $nameValue = $otherContacts["ID_CONTACT"];
                    $numberValue = $otherContacts["NUMBER_ID"];
                  }
                  if(array_key_exists("ID_NUMBER",$otherContacts)) {
                    $value = $otherContacts["ID_NUMBER"];
                  }
                }
                if($nameValue) {
                  $nameKey = sprintf("CONTACT[%d][%d][%d][%d][%d][%d][%d][%s]",$idUser,$userId,$groupId,$typeIdContact,$idContact,$idName,$numberId,"ID_CONTACT");
                  $newData[$nameKey] = $nameValue;
                  $newNewData[$nameKey] = $nameValue;
                }
                if($numberValue) {
                  $nameKey = sprintf("CONTACT[%d][%d][%d][%d][%d][%d][%d][%s]",$idUser,$userId,$groupId,$typeIdContact,$idContact,$idName,$numberId,"NUMBER_ID");
                  $newData[$nameKey] = $numberValue;
                  $newNewData[$nameKey] = $numberValue;
                }
                if($value !== false) {
                  $nameKey = sprintf("CONTACT[%d][%d][%d][%d][%d][%d][%d][%s]",$idUser,$userId,$groupId,$typeIdContact,$idContact,$idName,$numberId,"ID_NUMBER");
                  $newData[$nameKey] = $value;
                  $newNewData[$nameKey] = $value;
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

Anonymous,