Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #4518

Myšlenka \"stylování\" pomocí PHP. Nikdo nemůže říct, že si autor neušetřil ruční psaní CSS deklarací.

<td style=\"$td_style\">Jméno</td>        
<td style=\"$td_style\"> Odpracováno</td>
<td style=\"$td_style\"> Přesčas</td>
<td style=\"$td_style\"> Noční</td>
<td style=\"$td_style\"> Přesčas rok</td>
<td style=\"$td_style\"> Přesčas 1. půlrok</td>
<td style=\"$td_style\"> Přesčas 2. půlrok</td>

Anonymous,