Mistři v programování na #hovnokod

Bash #4506

Secteni vsech argumentu

echo $(($(echo $@ | tr " " "+"))) 

Anonymous,