Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #4500

<ul class="cb-folder" n:if="$item->description != ''">
    <p>
        {$item->description}
    </p>
</ul>

Anonymous,