Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #4495

<cron_expr>30 3 * * *</cron_expr><!-- Run daily at 3.00 am -->

Anonymous,