Mistři v programování na #hovnokod

Python #4348

def validate(timeinstr):
  if timeinstr:
    timeinstr = timeinstr.split(':')
    if len(timeinstr) != 2:
      return 0, 0
    hour = int(timeinstr[0])
    minute = int(timeinstr[1])
    if (hour < 0) or (hour > 23):
      return 0, 0
    if (minute < 0) or (minute > 59):
      return 0, 0
    return hour, minute
  return 0, 0

Anonymous,